Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Pies - Miha Mazzini

Pies

Autor: Miha Mazzini

Wydawnictwo:
ISBN: 978-83-60980-01-9
EAN: 9788360980019
Kategoria: Inne

Akcja powie?ci toczy si? w jednej ze ?rodkowo-europejskich metropolii pod koniec dwudziestego wieku. Hana Woyczik by?a ?wiadkiem w?amania do jubilera. Wynik ?ledztwa wskazuje, ?e w?amywaczem móg? by? zaufany cz?owiek jednego z rz?dz?cych miastem mafijnych bossów - Baaby. Bohater powie?ci zostaje oddelegowany do mieszkania Hany Woyczik, aby przez tydzie? strzec j? przed siepaczami Baaby, za? po up?ywie tygodnia - ca?? i zdrow? - doprowadzi? do s?du. Czy jednak pies-wartownik nie rzuci si? swej podopiecznej do gard?a? Miha Mazzini, korzystaj?c z formu?y powie?ci kryminalnej, wstrzymuje si? od udzielania prostych odpowiedzi, wystrzegaj?c moralizatorskiego tonu. Przewrotny, absurdalny humor, ironiczna narracja, wulgarny j?zyk postaci, podkre?laj?cy ich autentyzm oraz krytyka spo?ecze?stwa konsumpcyjnego, narzucaj? jednoznaczne skojarzenia z twórczo?ci? Chucka Palahniuka, autora kultowego Fight Clubu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka