Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Pie?? S?owika - Berhane Helen, Newrick Emma

Pie?? S?owika

Autor: Berhane Helen, Newrick Emma

Wydawnictwo: SZARON
Stron: 136
ISBN: 9788392384588
EAN: 9788392384588
Kategoria: Teologia

Przejmuj?ca relacja o wierno?ci Chrystusowi w obliczu z?a, cierpienia i wprost niewyobra?alnych przeciwno?ci ? losy kobiety, która wola?aby raczej umrze? ni? przesta? ?piewa? o Bogu, którego kocha?a.

?wiadectwo Helen Berhane stanowi prawdziwe wyzwanie dla wszystkich chrze?cijan z tak zwanego wolnego ?wiata. Oto jej s?owa: Wyobra?cie sobie, ile mo?ecie zrobi? dla chwa?y Boga ciesz?c si? wolno?ci?, je?eli ja mog?am ?piewa? dla Niego w wi?zieniu.

Z prologu do ksi??ki:
Czasem nie mog? uwierzy?, ?e moje ?ycie to te cztery stalowe ?ciany, my wszystkie niczym byd?o st?oczone w zagrodzie, ból, g?ód i strach. Wszystko z powodu mojej wiary w Boga, który powsta? z martwych i zobowi?za? mnie do dzielenia si? wiar? z tymi, którzy Go jeszcze nie poznali ? Boga, którego zabroniono mi czci?. Wracam my?lami do pytania, które wiele razy zadawano mi podczas miesi?cy sp?dzonych w wi?zieniu:
Czy twoja wiara jest tego warta, Helen?
Bior?c g??boki haust skwa?nia?ego powietrza, kiedy skóra na mojej g?owie goreje, ob??kana kobieta zawodzi na zewn?trz, a stra?nicy kontynuuj? obchód, szepcz? odpowied?:
Tak.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka