Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka PHP. Zaawansowane programowanie - Peter MacIntyre, Brian Danchilla, Mladen Gogala

PHP. Zaawansowane programowanie

Autor: Peter MacIntyre, Brian Danchilla, Mladen Gogala

Wydawnictwo: Helion
Stron: 360
ISBN: 978-83-246-3922-9
EAN: 9788324639229
Kategoria: Informatyka

Zacznij tam, gdzie inni ko?cz?!PHP jest obecnie najpopularniejszym j?zykiem programowania aplikacji internetowych, a jego znajomo?? staje si? konieczno?ci? dla ka?dego programisty. "PHP Zaawansowane programowanie" zapozna Ci? z nowymi mo?liwo?ciami wersji 5.3.x, takimi jak przestrzenie nazw, funkcje anonimowe, Nowdoc, SPL oraz archiwa Phar. Do?wiadczeni programi?ci PHP znajd? tu przejrzyste wyja?nienia i przydatne fragmenty kodów dotycz?cych programowania obiektowego, mobilnych urz?dze? klienckich, skalowalnych ?róde? danych, XML-a, AJAX-a, JSON-a oraz bezpiecze?stwa.Autorzy tej ksi??ki skupiaj? si? na zaawansowanych zagadnieniach zwi?zanych z j?zykiem PHP. W trakcie lektury dowiesz si?, jak stworzy? aplikacj? dla platform mobilnych, zintegrowa? swój serwis z takimi portalami, jak Facebook i Twitter. Znajdziesz tu rozdzia?y po?wi?cone wa?nemu tematowi programowania baz danych - poczynaj?c od ma?o znanych baz NoSQL, poprzez CouchDB, MongoDB i SQLite, a? do Oracle, rozszerze? MySQLi, PDO, ADOdb oraz systemu wyszukiwania pe?notekstowego Sphinx. Nauczysz si? korzysta? z bibliotek open source oraz parsowa? wiadomo?ci RSS, generowa? dokumenty PDF, pobiera? dane ze stron WWW, korzysta? z bibliotek Map Google i Google Chart, a tak?e tworzy? wiadomo?ci e-mail i SMS. Ta ksi??ka zaczyna si? w miejscu, w którym inne ko?cz? omawianie PHP. Je?eli tworzysz nowatorskie aplikacje albo chcesz zintegrowa? si? z serwisami spo?eczno?ciowymi, musisz j? mie?!Integracja z serwisami Facebook i TwitterDokumentowanie koduWykorzystanie wyspecjalizowanych baz danychWsparcie dla platform mobilnychNawet nie wiedzia?e?, ?e PHP ma takie mo?liwo?ci!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka