Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Perspektywy wspó?czesnej historii sztuki

Perspektywy wspó?czesnej historii sztuki

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 1088
ISBN: 9788323220800
EAN: 9788323220800
Kategoria: Sztuka

Wybór przek?adów tekstów czo?owych ?wiatowych historyków sztuki, proponuj?cych rozmaite perspektywy teorii bada? historyczno-artystycznych, publikowanych w ci?gu ostatnich 30. lat w roczniku Artium Quaestiones. Przewa?aj?ca liczba zeszytów Artium Quaestiones jest niedost?pna na rynku ksi?garskim. Od ponad 30. lat w Polsce nie ukaza?a si? ?adna antologia wspó?czesnej teorii historii sztuki. Ksi??ka wype?ni zatem g??bok? luk? na polskim rynku wydawniczym. Mimo i? antologia wyrasta z akademickiego do?wiadczenia wspó?czesnych bada? nad twórczo?ci? artystyczn?, jej adresatem b?dzie nie tylko kierunek uniwersyteckiej historii sztuki, ale te? inne ?rodowiska polskiej humanistyki. Ksi??ka stanowi cenn? pomoc? dydaktyczn?. Wzbogacona o wa?ne, wcze?niej w Polsce niepublikowane teksty, b?dzie znacz?cym uzupe?nieniem licznych antologii innych dyscyplin naukowych: antropologii kultury, historii, literaturoznawstwa, filozofii, psychologii, socjologii etc.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka