Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Oto krew moja - Marek K?dzierski

Oto krew moja

Autor: Marek K?dzierski

Wydawnictwo: Fabryka S?ów
Stron: 316
ISBN: 978-83-7574-780-5
EAN: 9788375747805
Kategoria: Fantasy

Sprawd?, jak zacieraj? si? granice mi?dzy sacrum a profanum. Andrzej Sznajder, weteran s?u?b specjalnych, nie jest nadcz?owiekiem, jednak posiada umiej?tno?ci, które - delikatnie rzecz ujmuj?c - wyró?niaj? go z t?umu. Nietypowe predyspozycje ujawniaj? si? w ca?ej pe?ni, kiedy otrzymuje nietypowe zlecenie... i ma do czynienia z kobiet? o absolutnie nietypowych zdolno?ciach. "Powie?? Marka K?dzierskiego to doskona?y przyk?ad na to, ?e Polak potrafi - ?e nie musimy si? ogl?da? na anglosaskich bohaterów, aby obcowa? z doskona?? opowie?ci?, napisan? z rozmachem, zawieraj?c? mnóstwo akcji, a przy tym przemy?lan? i w pe?ni logiczn?." Rafa? D?bski, autor "Or?ów i wilków" Bóg i diabe? znów graj? w ko?ci, a stawk? s? losy znanego nam ?wiata.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka