Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Operacja Dzie? Wskrzeszenia - Pilipiuk Andrzej

Operacja Dzie? Wskrzeszenia

Autor: Andrzej Pilipiuk

Wydawnictwo: Fabryka S?ów
Stron: 496
ISBN: 9788375747492
EAN: 9788375747492
Kategoria: Science fiction

Rozpocz??o si? ko?cowe odliczanie... Rakiety z g?owicami atomowymi s? ju? gotowe do odpalenia. Nikt si? nie spodziewa, ?e w?a?nie Polsce przypadnie niechlubna rola wywo?ania ostatecznej wojny. A wszystko z powodu ambicji nowego prezydenta, który postanowi? uczyni? z naszego kraju atomowe mocarstwo. Jak na rasowego polityka przysta?o, nie wzi?? pod uwag?, ?e jego program mo?e wymkn?? si? spod kontroli, a ?wiat stanie w obliczu zag?ady...

M?odzi bohaterowie bior? odpowiedzialno?? za losy przysz?ych pokole?. I nie tylko przysz?ych, bowiem cel ich tajnej misji znajduje si? w przesz?o?ci. Podj?te przez nich zadanie jest tym trudniejsze, ?e podró?om w czasie towarzysz? liczne paradoksy, które mog? zmieni? obraz ?wiata w tera?niejszo?ci. Mo?e si? przecie? zdarzy?, ?e po cofni?ciu si? w przesz?o?? syn zawróci w g?owie swojej przysz?ej matce... Czy któremu? z bohaterów uda si? zako?czy? "Operacj? Dzie? Wskrzeszenia" z powodzeniem i uratowa? ?wiat przed atomow? katastrof??

Andrzej Pilipiuk - twórca Jakuba W?drowycza i kuzynek Kruszewskich - po raz kolejny udowadnia, ?e potrafi zadziwi? nieszablonowymi pomys?ami i oryginaln? intryg?. Jego wehiku? czasu zabierze Ci? w niezapomnian? podró?. We? udzia? w Operacji Dzie? Wskrzeszenia i daj si? ponie?? wyobra?ni!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka