Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ofiary, imperia i historycy. Studium przypadków (od XVIII do XXI wieku) - Andrzej Nowak

Ofiary, imperia i historycy. Studium przypadków (od XVIII do XXI wieku)

Autor: Andrzej Nowak

Wydawnictwo: Arcana
Stron: 272
ISBN: 978-83-60940-29-7
EAN: 9788360940297
Kategoria: Inne

1772, 1793, 1795 - te trzy daty jeszcze pami?tamy. Czy kojarzymy je z takimi datami, jak 1771 - zniesienie przez Rosj? chanatu ka?muckiego, 1774 - likwidacja niezale?no?ci Kabardy, 1783 - wch?oni?cie chanatu krymskiego i zho?dowanie wschodniej Gruzji, 1822, 1824 - zniesienie chanatów kazachskich? Czy widzimy jaki? zwi?zek mi?dzy kaukaskim Gieorgijewskiem a polskim Nowogieorgijewskiem (Modlinem)? Wydaje si?, ?e dostrzegali te zwi?zki ci, którym wypada?o s?u?y? Imperium na ró?nych odcinkach jego ekspansji i pogranicznej kontroli. I o tym, jak postrzegali owe zwi?zki i jakie z nich wyprowadzali wnioski jest m.in. ta ksi??ka. Mo?na jednak postawi? jeszcze pytanie: czy przedmioty owej polityki, albo jej ofiary, jak kto woli, zdawa?y sobie tak?e spraw? ze szczególnej wi?zi, jaka je mo?e ??czy?? Czy same próbowa?y tak? wi??, ju? ?wiadomie, tworzy?? Kto ciekaw historii wschodnioeuropejskich imperiów, historii ich ofiar i historii ich historyków - mo?e do niej zajrzy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka