Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka O wiedzy Chrystusa o tajemnicy Trójcy - Bonawentura

O wiedzy Chrystusa o tajemnicy Trójcy

Autor: Bonawentura

Wydawnictwo: ANTYK Marek Derewiecki
Stron: 279
ISBN: 83-88524-90-9
EAN: 9788388524905
Kategoria: Teologia

Te dwie serie kwestii dyskutowanych, powsta?e w latach 50 XIII wieku, kiedy Bonawentura wyk?ada? teologi? na Uniwersytecie Paryskim, nale?? do jego najbardziej interesuj?cych i inspiruj?cych pism teologiczno-filozoficznych. W pierwszej z nich Doktor Seraficki przedstawia teori? idei, któr? stara si? zsyntetyzowa? z podstawowymi prawdami chrze?cija?stwa. Druga natomiast stanowi systematyczny wyk?ad teologii, rozpoczynaj?cy si? od dowodu istnienia Boga, przez dedukcj? i analiz? Jego atrybutów, wiod?cy do obja?nienia natury Trójcy.
Obok mi?dzy innymi pism ?w. Tomasza, kwestie Bonawentury nale?? do kanonu filozofii i teologii ?redniowiecznej. Obydwa dzie?a nie by?y dot?d publikowane po polsku nawet we fragmentach, mimo ?e zosta?y ju? prze?o?one, niekiedy wielokrotnie na angielski, niemiecki, francuski i w?oski.
(Od redakcji)

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka