Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka NUMEROLOGIA. SYMBOLIKA LICZB - REKUS HENRYK

NUMEROLOGIA. SYMBOLIKA LICZB

Autor: Rekus Henryk

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Stron: 368
ISBN: 978-83-7377-288-5
EAN: 9788373772885
Kategoria: Astrologia

Ju? staro?ytni Pitagorejczycy uwa?ali liczb? za zasad? organizuj?c? porz?dek wszech?wiata. Wiedzieli, ?e wykorzystuj?c jej moc, mo?na opisa? wszystko ? tak dzieje ca?ej planety, jak i pojedynczej jednostki. Teraz ta wiedza mo?e sta? si? tak?e i Twoim udzia?em!
Autor po raz kolejny wtajemnicza nas w arkana Numerologii ? nauki, dzi?ki której nie tylko obliczysz swój indywidualny wzór ?ycia i okre?lisz wspó?rz?dne swej egzystencji na ?yciowym rozstaju dróg, ale b?dziesz te? móg? aktywnie kszta?towa? swój los, unikaj?c z?ych wyborów, czy okre?laj?c ryzyko powodzenia inwestycji.
W trosce o swoj? przysz?o?? wykorzystasz numerologiczne metody prognozowania wywodz?ce si? z Kaba?y i Abrakadabry, dopomo?esz swemu szcz??ciu obliczaj?c numery w grach losowych, posi?dziesz numerologiczny klucz do charakteru, za pomoc? którego odcyfrujesz indywidualn? map? ?yciowych zdarze? ?losowych?.
Dzi?ki numerologicznym interpretacjom fenomenów na skal? ?wiatow?, takich jak UFO, zmartwychwstanie, czy objawienia, zrozumiesz, jak wa?ny jest wp?yw liczb, tak na najwa?niejsze wydarzenia w dziejach ludzko?ci, jak i na ?ycie pojedynczych jednostek!
Zaufaj prawdzie ukrytej w liczbach ? rachunek prawdopodobie?stwa, ?e Twoje ?ycie zmieni si? ?na plus?, na pewno wzro?nie!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka