Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Numerologia - Rekus Henryk

Numerologia

Autor: Rekus Henryk

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Stron: 304
ISBN: 978-83-7377-313-4
EAN: 9788373773134
Kategoria: Astrologia

Ju? Chi?czycy wiedzieli jak wa?na jest data urodzenia, by móc okre?li? los cz?owieka, a Hindusi na numerologii oparli swoj? religi?. W jaki sposób wiedza staro?ytnych cywilizacji wp?ywa na nasz portret numerologiczny mo?esz si? dowiedzie? z najnowszej ksi??ki Henryka Rekusa ?Numerologia. Pozaeuropejskie systemy numerologiczno-astrologiczne.? Doskona?? skarbnic? wiedzy w dziedzinie numerologii s? staro?ytne cywilizacje, które ju? od zarania dziejów wiedzia?y, ?e drog? cz?owieka wyznaczaj? liczby w oparciu o uk?ad gwiazd. Publikacja niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie astrologii i numerologii, Henryka Rekusa pozwala g??boko spojrze? w przesz?o?? i zrozumie? dlaczego Majowie, Aztekowie i Inkowie tak wielk? wag? przywi?zywali do numerologii i astrologii. Numerologia w uj?ciu Henryka Rekusa to pakiet wiedzy o tym jak mo?na korzysta? z liczb, aby uzupe?ni? wizerunek cz?owieka o precyzyjne dane na temat jego charakteru i losu. Dla numerologa ta wiedza jest wa?nym czynnikiem w codziennej interpretacji numerologicznej i pozwala doskonali? warsztat pracy. Dodatkowym atutem publikacji jest prosty, przejrzysty j?zyk, który pomaga zrozumie? najtrudniejsze zagadnienia.
To ksi??ka dla ka?dego, kto pragnie wiedzie? wi?cej i lepiej rozumie? otaczaj?c? go rzeczywisto??.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka