Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka NSZZ Solidarno?? 1980-1989 - praca zbiorowa

NSZZ Solidarno?? 1980-1989

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: IPN - Instytut Pami?ci Narodowej
Stron: 878
ISBN: 978-83-7629-173-4
EAN: 9788376291734
Kategoria: Inne

30 lat temu powsta? Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy "Solidarno??". Wydarzenia 1980 roku zmieni?y histori? nie tylko Polski, ale i ca?ej Europy, otwieraj?c drog? do upadku "?elaznej kurtyny". Dzieje Zwi?zku i towarzysz?cego mu ruchu spo?ecznego opisuje niniejsza publikacja, przygotowana przez ponad sze??dziesi?ciu autorów. Stanowi ona kolejny, ale z pewno?ci? nie ostatni krok na drodze do zrozumienia fenomenu "Solidarno?ci" - pokojowego ruchu, który w decyduj?cy sposób wp?yn?? na upadek systemu komunistycznego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka