Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Nowe Raz dwa trzy teraz My 1 Matematyka dodatkowa cz??? 1 - Paszy?ska Ma?gorzata

Nowe Raz dwa trzy teraz My 1 Matematyka dodatkowa cz??? 1

Autor: Paszy?ska Ma?gorzata

Wydawnictwo: NOWA ERA
Stron: 56
ISBN: 9788326705908
EAN: 9788326705908
Kategoria: Inne

Dwa dodatkowe zeszyty z ?wiczeniami utrwalaj?cymi materia? nauczania z matematyki to nieoceniona pomoc - zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Ten pierwszy otrzymuje zestaw ró?norodnych, u?o?onych wed?ug stopnia trudno?ci zada?, pomagaj?cy zach?ci? i zmotywowa? dzieci do samodzielnej pracy, ten drugi - szans? na jeszcze lepsze utrwalenie materia?u.

Zadania, zabawy i ?wiczenia w dodatkowych zeszytach do matematyki zosta?y opracowane tak, by ma?e dziecko mog?o je wykona? z niewielkim wsparciem osoby doros?ej (oczywi?cie na pocz?tku to wsparcie jest potrzebne chocia?by po to, ?eby" przeczyta? polecenie). Praktyczne ?wiczenia pomagaj? doskonali? umiej?tno?? pisania liczb, zapisywania dzia?a? i wykonywania oblicze? oraz rozwi?zywania zada? tekstowych. Praca w takich zeszytach to nie tylko ?wietny sposób na doskonalenie umiej?tno?ci matematycznych, ale te? stopniowe wdra?anie dzieci do samodzielnego prowadzenia zeszytu.

Nr dopuszczenia 12212011z1

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka