Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Nauczyciel mi?o?ci ojczyzny - Ryszka Czes?aw

Nauczyciel mi?o?ci ojczyzny

Autor: Czes?aw Ryszka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Diecezjalne
Stron: 232
ISBN: 9788325704193
EAN: 9788325704193
Kategoria: Teologia

W 2013 roku minie 790 lat od chwili ?mierci b?. Wincentego Kad?ubka, Patrona Miasta i Diecezji Sandomierskiej, nazywanego "ojcem kultury polskiej". Jakkolwiek posta? tego m??a Ko?cio?a i uczonego obecna jest bodaj w ka?dym ze szkolnych podr?czników historii i rodzimej literatury, to w rzeczywisto?ci o jego ?yciu oraz dokonaniach wiemy bardzo niewiele.
Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz

Tej ksi??ki nie napisa? zawodowy badacz naszych dziejów wczesno?redniowiecznych, a jednak stanowi uj?cie, którego tre?? nie budzi dezaprobaty profesjonalisty, a zachwyci? mo?e ka?dego, kto ten tekst rozpocznie czyta?. Autor jest istotnie utalentowanym popularyzatorem wydarze? trudnych i skomplikowanych. Jasna konstrukcja ca?o?ci, nienaganna narracja i umiej?tno?? kojarzenia licznych faktów wydarze? szczegó?owych, sprawiaj?, ?e jego uj?cie jest zaskakuj?co ciekawe (") Uznaj? rzecz o Kad?ubku pióra Czes?awa Ryszki za pozycj? niezwykle udan?, spe?niaj?c? najbardziej ostre kryteria pracy popularno-naukowej.
Prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka