Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Moje Bieszczady - Dzikowska El?bieta

Moje Bieszczady

Autor: El?bieta Dzikowska

Wydawnictwo: Pascal
Stron: 176
ISBN: 9788376420530
EAN: 9788376420530
Kategoria: Albumy

Bieszczady - moja mi?o??. Nie ma pi?kniejszych gór na ?wiecie. O ka?dej porze roku inne, zawsze malownicze, przy dobrej pogodzie pozwalaj?ce podziwia? widoki a? po Tatry.

Dawniej zamieszkane przez Bojków, dzisiaj - przez "tutejszych" z ca?ej Polski, którzy szukaj? w?ród gór schronienia, przygody, zarobku. Wci?? dzikie, bezludne, cho? jeszcze przed wojn? moja gmina Lutowiska (jestem obywatelem honorowym Ustrzyk Górnych) by?a najg??ciej zaludnion? w Polsce. Po dawnych wioskach - których mieszka?ców wysiedlono najpierw na Ukrain?, a pó?niej w ramach akcji "Wis?a" na Ziemie Odzyskane - pozosta?y najcz??ciej tylko cmentarze i stare jab?onie. Bieszczady fascynuj? o ka?dej porze roku. Kiedy pogoda nie pozwala na górskie w?drówki, mo?na zwiedza? m.in. dawne cerkiewki. Fotografowanie tych pi?knych ?wi?ty? to jedna z moich pasji. Zapraszam w Bieszczady! Moje Bieszczady.

El?bieta Dzikowska - historyk sztuki, sinolog, podró?nik, re?yser filmów dokumentalnych, autorka wielu ksi??ek i wystaw sztuki wspó?czesnej. Wspólnie z m??em - Tonym Halikiem - prowadzi?a, ciesz?cy si? du?ym zainteresowaniem, podró?niczy program telewizyjny Pieprz i wanilia. Nale?y do polskiej sekcji Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, presti?owego polskiego oddzia?u The Explorers Club, jest honorowym cz?onkiem Polonijnego Klubu Podró?nika i honorowym obywatelem Sanoka, Ustrzyk Górnych, G?owna, Opola i Mi?dzyrzeca Podlaskiego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka