Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Misterium m?dro?ci - Bolewski Jacek

Misterium m?dro?ci

Autor: Bolewski Jacek

Wydawnictwo: WAM
Stron: 464
ISBN: 9788377670750
EAN: 9788377670750
Kategoria: Teologia

Tajemnica Niepokalanej Matki Jezusa rozja?nia si? w relacji do M?dro?ci. Biblijna Sofia ??czy w sobie zarówno cechy boskie - drugiej, a zw?aszcza trzeciej Osoby Trójcy ?wi?tej - jak i cechy stworzenia: ludzkiej natury Jezusa, ale te? Eklezji otwartej na ca?? ludzko?? i na Maryj? - ikon? tajemnicy Ko?cio?a. Wizja sofiologiczna rzuca nowe ?wiat?o tak?e na tajemnic? stworzenia i zbawienia. Traktat ten ukazuje, ?e szczególn? rol? w odnowionej wizji teologiczno-antropologicznej odgrywa nowa prawda o Niepokalanym Pocz?ciu, ??cz?ca Maryj? z Synem i Duchem ?wi?tym. Dzi?ki temu zwi?zkowi, w Trzeciej Osobie ?atwiej dostrzec macierzy?ski wymiar bosko?ci, a w Bo?ym Mi?osierdziu wyra?niej wida? jego ojcowsko-synowski i matczyny charakter. Równocze?nie uzyskujemy g??bsze spojrzenie na pocz?tek i koniec wszystkich ludzi. Zako?czenie Traktatu szuka powi?zania sofio-mariologicznej prawdy z praktyk? i duchowo?ci? ?ycia chrze?cija?skiego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka