Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Mi?o?? seksualna - Grabowski Marian

Mi?o?? seksualna

Autor: Marian Grabowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Stron: 338
ISBN: 9788323128106
EAN: 9788323128106
Kategoria: Teologia

Rekomendacje recenzentów wydawniczych (fragmenty):

"Autor mówi o mi?o?ci wznio?le, ale nie patetycznie, z powag?, ale bez dostoje?stwa, obrazowo, ale bez przerysowa?. Mo?na powiedzie?, ?e jest to ksi??ka o naszej zwyk?ej, ludzkiej mi?o?ci, w której jest co? niezwyk?ego i tajemniczego.
(z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Marka Szulakiewicza)

"Niew?tpliwie na polskim rynku wydawniczym, gdzie du?a cz??? publikacji na temat Karola Wojty?y i Jana Paw?a II ma charakter bezkrytycznego streszczania twórczo?ci naszego wielkiego rodaka, ksi??ka Mariana Grabowskiego jest wa?nym wydarzeniem. Autor z szacunkiem podchodzi do filozoficznych dokona? autora Mi?o?ci i odpowiedzialno?ci, ale równocze?nie stara si? dokona? ich krytycznej ewaluacji w celu stworzenia mo?liwo?ci ich rozwoju.
(z recenzji wydawniczej o. prof. dr. hab. Jaros?awa Kupczaka OP)

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka