Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Mi?dzy niebem a rado?ci? - Martin James

Mi?dzy niebem a rado?ci?

Autor: Martin James

Wydawnictwo: ?w. Stanis?awa BM
Stron: 312
ISBN: 9788374224611
EAN: 9788374224611
Kategoria: Teologia

W niektórych kr?gach religijnych rado??, humor i ?miech s? postrzegane jako co? zbytecznego, a nawet niew?a?ciwego. A jednak - zdaniem Autora - przyjemne uczucie ?askotania w sercu stanowi niezb?dny element zdrowej duchowo?ci i zdrowia w ogóle. Kiedy zapominamy o tej prawdzie, nasze ?ycie przestaje by? pe?ne i prawdziwe. I cho? religijn? dojrza?o?? uto?samiamy cz?sto ze ?mierteln? powag?, to tak naprawd? przestajemy by? wówczas lud?mi pobo?nymi.
I o tym w?a?nie jest ta ksi??ka: James Martin - kap?an jezuita, do?wiadczony kierownik duchowy i wyk?adowca - zapewnia nas, ?e mo?na cieszy? si? ?yciem, nie trac?c nic ze swej religijno?ci i ?e nie ma niczego z?ego w byciu radosnym chrze?cijaninem.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka