Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition + CD - Pelland Patrice

Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition + CD

Autor: Pelland Patrice

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 198
ISBN: 8388440756
EAN: 9788388440755
Kategoria: Programowanie

Twórz w?asne programy - na przyk?ad swoj? w?asn? przegl?dark? sieci Web lub program do ?ledzenia prognoz pogody - bez ?adnego do?wiadczenia w programowaniu!
Nauka przez tworzenie projektu oraz dziesi?tki przyk?adów zawartych w ksi??ce pozwoli szybko przyst?pi? do tworzenia aplikacji dla ?rodowiska Microsoft Windows.

Ucz si? bawi?c! Dowiedz si?, jak:
- Projektowa? zaawansowane interfejsy za pomoc? ?atwych w u?yciu narz?dzi,
- "Przeci?ga? i upuszcza?" standardowe elementy do tworzonej aplikacji,
- Do??czy? obs?ug? baz danych i mo?liwo?ci raportowania,
- Wykorzysta? cechy, które pozwol? ograniczy? ilo?? pisanego kodu,
- Wyszukiwa? i usuwa? b??dy w programie,
- Opublikowa? i udost?pni? aplikacj? innym u?ytkownikom

CD zawiera:
bull; Visual Basic 2005 Express Edition
bull; Microsoft SQL Server 2005Express Edition

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka