Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora - Stanek William R.

Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora

Autor: William R. Stanek

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 546
ISBN: 9788388440762
EAN: 9788388440762
Kategoria: Bazy danych

Praktyczny przewodnik po SQL Server 2005! Por?czny i precyzyjny przewodnik kieszonkowego formatu, udost?pniaj?cy natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotycz?ce codziennej administracji SQL Server 2005. Skoncentrowany na podstawowych ?zadaniach, przedstawionych w przejrzystych tabelach, instrukcjach i wskazówkach. Dok?adne i jednoznaczne informacje niezb?dne przy rozwi?zywaniu problemów - konieczne, aby prac? wykona? w?a?ciwie i na czas!

Dowiedz si?, jak:

- Zainstalowa?, skonfigurowa? i dostroi? SQL Server

- Administrowa? serwerami i grupami serwerów

- Budowa? i optymalixzowa? schematy, tabele, indeksy i widoki

- Tworzy? konta logowania, konfigurowa? uprawnienia, przypisywa? role i wykonywa? inne istotne zadania zabezpiecze?

- Importowa?, eksportowa? i transformowa? dane z ró?norodnych ?róde?

- Zaimplementowa? replikacj? i ??czenie danych oraz zarz?dza? publikowaniem i subksrypcjami danych

- Zaplanowa? i wdro?y? wszechstronn? strategi? tworzenia i przywracania kopii zapasowych

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka