Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Microsoft SharePoint 2010: Rozwi?zania oparte na chmurze - Wicklund Phillip

Microsoft SharePoint 2010: Rozwi?zania oparte na chmurze

Autor: Wicklund Phillip

Wydawnictwo: PROMISE
Stron: 514
ISBN: 9788375410969
EAN: 9788375410969
Kategoria: Informatyka

Przenie? wykorzystywane rozwi?zania Microsoft SharePoint do chmury - uzyskasz lepsze mo?liwo?ci skalowania i wy?szy poziom dost?pno?ci tych rozwi?za?, a jednocze?nie zmniejszysz koszty operacyjne. Ekspert SharePoint w przyst?pny sposób podpowie Ci, jak dostosowa? i utrzymywa? rozwi?zania SharePoint. Uzyskasz tak?e praktyczne porady dotycz?ce przeprowadzenia migracji rozwi?za? biznesowych do us?ug Microsoft SharePoint Online lub do chmury prywatnej, wykorzystuj?cej w?asne centrum danych. Niniejsza ksi??ka to idealny poradnik dla specjalistów IT, architektów i osób odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji.

Rozszerzaj i wzbogacaj rozwi?zania SharePoint - w chmurze
Ocena wspó?czynnika ROI stosowanych rozwi?za? w chmurze publicznej, prywatnej i hybrydowej
Konstruowanie rozwi?za? w chmurze publicznej w oparciu o wspó?u?ytkowany lub dedykowany serwer
Korzystanie z us?ug Microsoft Office 365 dla poczty elektronicznej, komunikacji, tworzenia dokumentów i wielu innych funkcji
Dostosowywanie us?ug SharePoint Online przy u?yciu rozwi?za? izolowanych i programu SharePoint Designer
Zarz?dzanie to?samo?ciami i uwierzytelnieniem za pomoc? narz?dzia Windows PowerShell
Instalowanie SharePoint w chmurze prywatnej przy u?yciu Hyper-V i Microsoft System Center
Usprawnienie automatyzacji chmury prywatnej, dost?pno?ci i izolacji danych za pomoc? funkcji wielokrotnego najmu
Phillip Wicklund jest konsultantem w zakresie produktu SharePoint, który zaprojektowa? dziesi?tki korporacyjnych ?rodowisk SharePoint i nimi zarz?dza?. Wielokrotnie wypowiada? si? w kwestiach technologii i produktów SharePoint, a tak?e jest autorem ksi??ek dla projektantów i specjalistów IT.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka