Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Microsoft Exchange Server 2003 Vademecum Administratora - Stanek William R.

Microsoft Exchange Server 2003 Vademecum Administratora

Autor: William R. Stanek

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 452
ISBN: 8388440772
EAN: 9788388440779
Kategoria: Systemy operacyjne

Praktyczny, por?czny przewodnik po Exchange Server 2003!
Ten por?czny i zwi?z?y przewodnik kieszonkowy pozwala b?yskawicznie znajdowa? odpowiedzi na pytania z zakresu zarz?dzania wymian? wiadomo?ci przy u?yciu Exchange Server 2003 w komputerach biurkowych, przeno?nych i zdalnych. Zawiera opisy podstawowych procedur dzia?ania i codziennych zada? w formie tabel przegl?dowych, instrukcji krok po kroku i list. Dostarcza dok?adne informacje potrzebne do rozwi?zywania problemów i kontynuowania pracy - zarówno przy biurku w miejscu pracy, jak i poza ni?.
Zawiera równie? informacje o udoskonaleniach i zmianach wprowadzonych przez Service Pack 2.

Szybki dost?p do informacji na nast?puj?ce tematy:
bull; Konfigurowanie i zarz?dzanie klientami Exchange
bull; Administrowanie u?ytkownikami i kontaktami przy u?yciu us?ugi katalogowej Active Directory
bull; Konfigurowanie przywilejów, praw dost?pu i limitów pami?ci dla skrzynek pocztowych
bull; Implementowanie zasad Exchange i ustawianie zabezpiecze?
bull; Zarz?dzania grupami sk?adowania, magazynami danych i bazami danych
bull; Korzystanie z grup zabezpiecze? i dystrybucji, list adresowych i szablonów
bull; Tworzenie folderów publicznych i administrowanie nimi
bull; Konfigurowanie serwerów wirtualnych SMTP, IMAP4, POP3 i HTTP
bull; Obs?uga mobilnych u?ytkowników programów Microsoft Outlook i Outlook Web Access
bull; Wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych oraz monitorowanie wydajno?ci serwera
bull; Konfigurowanie mechanizmów Sender ID oraz Intelligent Message Filter
bull; Konfigurowanie rozszerzonych opcji zabezpiecze? zawartych w dodatku Service Pack 2

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka