Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Miasteczko Niceville - Carsten Stroud

Miasteczko Niceville

Autor: Carsten Stroud

Wydawnictwo: Prószy?ski Media
Stron: 520
ISBN: 9788378392040
EAN: 9788378392040
Kategoria: Horror

W Niceville liczba porwa? jest o wiele wy?sza od przeci?tnej... Pewnego wiosennego dnia dziesi?cioletni Rainey Teague nie wraca ze szko?y do domu.?ledztwo prowadzi by?y ?o?nierz si? specjalnych Nick Kavanaugh, obecnie detektyw wydzia?u kryminalnego. Dni mijaj? i rodzina traci nadziej? na powrót ch?opca - a kiedy policja go znajduje, jest ?ywy, ale w ?pi?czce i nie wiadomo, czy kiedykolwiek odzyska przytomno??. Rok pó?niej znika bez ?ladu kolejna mieszkanka Niceville, starsza kobieta, nale??ca do jednej z najstarszych i najwybitniejszych rodzin w mie?cie. Nick Kavanaugh znowu prowadzi ?ledztwo, zostaj?c wci?gni?ty w mroczny ?wiat pomi?dzy ?yciem a ?mierci?, gdzie stanie twarz? w twarz ze staro?ytn? z?owrog? si??, która czai si? pod miastem, mroczniejsz? i starsz? ni? górski las otaczaj?cy jej ?ród?o: g??bok? na tysi?c stóp otch?a? znan? jako Krater. Miasteczko Niceville to pierwsza cz??? serii znakomitych horrorów, których akcja rozgrywa si? w tajemniczym miasteczku na po?udniu Stanów Zjednoczonych. Carsten Stroud jest mistrzem szarpi?cej nerwy, ekscytuj?cej fabu?y. Harlan Coben Mocny i przyci?gaj?cy jak magnes horror o pozornie spokojnym i zwyczajnym miasteczku na po?udniu Stanów. Opowie?? pe?na typów spod ciemnej i najciemniejszej gwiazdy oraz dawnych zbrodni, ukazuj?ca najstraszliwsze oblicze niegodziwo?ci. Z ka?d? stron? ta historia staje si? coraz bardziej przera?aj?ca i zarazem wspanialsza, by dotrze? w ko?cu do zaskakuj?cego, cudownego i mrocznego fina?u. Peter Straub, wspó?autor Czarnego domu i Talizmanu - powie?cinapisanych wspólnie ze Stephenem Kingiem Bogata kolekcja czarnych charakterów plus akcja, która nie pozwala oderwa? si? od powie?ci. A to wszystko doprawione idealn? ilo?ci? czarnego humoru. "Booklist" Genialne dialogi, ekscentryczni, oryginalni bohaterowie i niezwyk?a, tajemnicza historia. Horror z prawdziwego zdarzenia. Elmore Leonard, autor Dotkni?cia Fascynuj?ca powie??, która skradnie serce i uwag? wszystkim mi?o?nikom horrorów. Karin Slaughter, autorka Pi?tna Niceville to majstersztyk, trudno go zaklasyfikowa? tylko do jednego gatunku ale ca?kiem ?atwo mo?na opisa? wra?enie po lekturze - to szalenie rozrywkowa ksi??ka, od której nie sposób si? oderwa? ! John Lescroart, autor Wy?cigu z czasem Carsten Stroud - dziennikarz prasowy i autor bestsellerów "New York Timesa". Prawa do ekranizacji dwóch jego powie?ci wykupili czo?owi hollywoodzcy producenci.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka