Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Metody dzia?ania i przyczyny sukcesów ?wiadków Jehowy - Marzec Zenon

Metody dzia?ania i przyczyny sukcesów ?wiadków Jehowy

Autor: Marzec Zenon

Wydawnictwo: DEHON
Stron: 214
ISBN: 9788375190465
EAN: 9788375190465
Kategoria: Teologia

Wi?kszo?? z nas spotka?a ju? uprzejmych, ?yczliwych i zatroskanych o nas los ?wiadków Jehowy. Jednak wci?? ma?o o nich wiemy, zw?aszcza o metodach werbowania i szkolenia wspó?wyznawców, o sposobach utrzymywania karno?ci i egzekwowania obowi?zków. Nowych i rzetelnych informacji z tego zakresu dostarcza kolejna ksi??ka Zenona Marca. W du?ej mierze zosta?a ona oparta o trudno dost?pny materia? ?ród?owy, nieosi?galny nawet dla szeregowych cz?onków tej sekty.
Warto zajrze? za mask? u?miechu jehowitów, aby pozna? ich metody dzia?ania i struktur?, b?d?ce jednym ze ?róde? ich sukcesów.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka