Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Metody Dobrego Startu. Piosenki do rysowania. Zestaw pomocy dydaktycznych - praca zbiorowa

Metody Dobrego Startu. Piosenki do rysowania. Zestaw pomocy dydaktycznych

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Harmonia
Stron: 25
ISBN: 83-7134-208-X
EAN: 9788371342080
Kategoria: Inne

Piosenki do rysowania to program Metody Dobrego Startu oparty na materiale nieliterowym (25 abstrakcyjnych wzorów u?o?onych wed?ug stopnia trudno?ci). Przygotowany z my?l? o dzieciach w wieku przedszkolnym (jest to obecnie naj?atwiejsza wersja Metody Dobrego Startu) wszechstronnie wspomaga ich rozwój psychoruchowy, przygotowuje do nauki pisania. ?wiczenia - zabawy przedstawione w tym programie mo?na stosowa? w celu profilaktyki niepowodze? szkolnych (przez korygowanie zaburze? funkcji wzrokowo-przestrzennych, s?uchowo-j?zykowych, ruchowych oraz ich wspó?dzia?ania), kszta?towania lateralizacji oraz orientacji w schemacie cia?a i w przestrzeni. Na kolorowych planszach znajduj? si? obrazki jednocze?nie nawi?zuj?ce do tre?ci 64 piosenek i przedstawiaj?ce wzory. Dzi?ki temu dzieci b?d? mog?y najpierw pozna? je jako konkretne, integralne elementy obrazków, a nie jako abstrakcyjne znaki. Do ksi??ki mo?na dokupi? p?yt?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka