Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Metodologia teologii praktycznej - Wies?aw Przyczyna

Metodologia teologii praktycznej

Autor: Wies?aw Przyczyna

Wydawnictwo: Wydawnictwo M
Stron: 210
ISBN: 978-83-7595-472-2
EAN: 9788375954722
Kategoria: Teologia

Ksi??ka definiuje poj?cie teologii praktycznej oraz jej poszczególne dziedziny, okre?la jej przedmiot, cele i zadania, wskazuje odpowiadaj?ce jej metody i narz?dzia. Teologia praktyczna wraz swoimi dzia?ami (teologia pastoralna, liturgika, homiletyka i katechetyka) skupia w sobie dyscypliny zajmuj?ce si? ró?nymi aspektami zbawczej dzia?alno?ci wspó?czesnego Ko?cio?a. Teologia praktyczna czerpie swoj? tre?? z dwóch ?róde?: Pisma ?wi?tego i Tradycji. Dyscypliny teologii praktycznej, dzi?ki uwzgl?dnianiu w swojej refleksji wyników bada? empirycznych, zyskuj? prawo do krytycznej oceny aktualnej dzia?alno?ci Ko?cio?a i do formu?owania jej modelu na przysz?o??.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka