Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Mechanical Desktop 2.0 PL3.0 - Jaskulski Andrzej

Mechanical Desktop 2.0 PL3.0

Autor: Jaskulski Andrzej

Wydawnictwo: MIKOM
Stron: 368
ISBN: 83-7158-191-5
EAN: 590480700999800
Kategoria: Grafika komputerowa

Mechanical Desktop to parametryczny system CAD nowej generacji pracuj?cy w ?rodowisku programu AutoCAD. Projektowanie polega na tworzeniu trójwymiarowego, parametrycznego modelu rzeczywistych obiektów. P?aska dokumentacja tak zaprojektowanego wyrobu powstaje automatycznie.
- Kurs zawarty w niniejszej ksi??ce jest zgodny z programem i wymaganiami autoryzowanego kursu Parts Assembly Modeling fundamentals okre?lonymi przez firm? Autodesk.
- Zastosowana metodyka, przyk?ady i zadania zosta?y solidnie zweryfikowane w Autoryzowanym Centrum Szkolenia, którym kieruje autor.
- Du?y nacisk po?o?ony zosta? na praktyczne zapoznanie czytelników z "filozofi?" programu. Umo?liwi to Pa?stwu dalsze efektywne i elastyczne samokszta?cenie za pomoc? standardowej dokumentacji i systemu pomocy (Help).
- Do??czona do ksi??ki p?yta CD zawiera przyk?ady, zadania i elementy konfiguracyjne nie wyst?puj?ce w oryginalnym programie, pozwalaj?ce projektowa? zgodnie z Polskimi Normami.
Podr?cznik jest przeznaczony zarówno dla osób, które opanowa?y podstawy AutoCAD, jak i dla zupe?nych nowicjuszy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka