Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka MCTS Egzamin 70-620 Konfigurowanie klientów systemu Windows Vista Training Kit + CD - McLean Ian, Thomas Orin

MCTS Egzamin 70-620 Konfigurowanie klientów systemu Windows Vista Training Kit + CD

Autor: Ian McLean, Orin Thomas

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 870
ISBN: 9788375410068
EAN: 9788375410068
Kategoria: Systemy operacyjne

Podwójny zestaw szkoleniowy do samodzielnej nauki. Przygotowanie do egzaminu.
Podnie? na najwy?szy poziom potrzebne w pracy umiej?tno?ci weryfikowane na egzaminie MCTS 70-620. Mo?esz przerabia? kolejne lekcje we w?asnym tempie, zapoznaj?c si? z pe?nym przegl?dem tematów obj?tych egzaminem. Zdobyte wiadomo?ci mo?esz utrwala?, realizuj?c wzi?te z ?ycia ?wiczenia i przyk?ady praktyczne. Ten oficjalny podr?cznik firmy Microsoft pozwoli najlepiej wykorzysta? czas po?wi?cony na nauk?.

Dowiedz si?, jak:
- Instalowa? i konfigurowa? system operacyjny oraz sterowniki urz?dze?
- Konfigurowa? funkcj? kontroli konta u?ytkownika oraz ustawienia zabezpiecze?
- Konfigurowa? po??czenia sieciowe, zapor? ogniow? systemu Windows oraz mechanizmy zdalnego dost?pu, a tak?e rozwi?zywa? problemy zwi?zane z ich funkcjonowaniem
- Konfigurowa? programy Windows Media Center, Windows Sidebartrade; oraz inne wbudowane aplikacje
- Konfigurowa? urz?dzenia mobilne oraz komputery Tablet PC
- Optymalizowa? wydajno?? i stabilno?? systemu oraz rozwi?zywa? zwi?zane z tym problemy

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka