Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka MCSE Egzamin  70-294 Planowanie wdra?anie i obs?uga infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 Training Kit + CD - Spealman Jill, Hudson Kurt, Craft Melisa, Steven Anthony

MCSE Egzamin 70-294 Planowanie wdra?anie i obs?uga infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Server 2003 Training Kit + CD

Autor: Spealman Jill, Kurt Hudson, Craft Melisa, Steven Anthony

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 996
ISBN: 9788375410044
EAN: 9788375410044
Kategoria: Systemy operacyjne

Ksi??ka wprowadza czytelnika w ?wiat Active Directory Windows Server 2003 i przygotowuje go do planowania, konfigurowania i administrowania infrastruktur? Active Directory. Opisane s? tutaj sposoby wykorzystania us?ugi katalogowej Active Directory do centralnego zarz?dzania u?ytkownikami, grupami, folderami udost?pnionymi i zasobami sieciowymi, a tak?e metody konfigurowania ?rodowiska u?ytkownika i oprogramowania za pomoc? zasad grup. Ponadto omówione s? metody wdra?ania ustawie? zabezpiecze? w infrastrukturze us?ug katalogowych i metody rozwi?zywania problemów dotycz?cych tych ustawie?, a tak?e sposoby monitorowania i zwi?kszenia wydajno?ci Active Directory.
Niniejsza ksi??ka jest przeznaczona dla osób pracuj?cych w dziedzinie IT i przygotowuj?cych si? do egzaminu Microsoft Certified Professional 70-294 (Planowanie, wdra?anie i obs?uga infrastruktury Active Directory Windows Server 2003), a tak?e dla osób instaluj?cych, konfiguruj?cych, administruj?cych i monitoruj?cych Active Directory w Microsoft Windows Server 2003.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka