Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Maluj?c przysz?o?? - Hay Louise L., Lauber Lynn

Maluj?c przysz?o??

Autor: Louise L. Hay, Lauber Lynn

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Stron: 124
ISBN: 9788373775312
EAN: 9788373775312
Kategoria: Paranaukowe

?ycie potrafi zaskakiwa?. Przekona? si? o tym dobitnie Jonathan Langley, który w wyniku nieuleczalnej choroby straci? wzrok. Z odnosz?cego sukcesy malarza, przeistoczy? si? w samotnika ?yj?cego w czterech ?cianach mieszkania, które od tego momentu sta?o si? jego osobistym wi?zieniem. W duszy artysty zago?ci?o wy??cznie zgorzknienie i niech?? do ca?ego ?wiata. Ale wtedy w mrocznym tunelu pojawi? si? promyk ?wiat?a.
Jonathan poznaje swoj? nad wiek rozwini?t?, jedenastoletni? s?siadk?, Lupe. Pomi?dzy t? dwójk? nawi?zuje si? niespodziewana przyja??. Radosna obecno?? dziewczynki rozbija skorup? skrywaj?c? niewidomego artyst?, ujawniaj?c delikatnego m??czyzn?, którego spotka?a tragedia. Lupe ukazuje mu nowe perspektywy, jakie otwiera moc uprzejmo?ci, wspó?czucia i mi?o?ci.
Ta, oparta na ponadczasowych naukach Louise L. Hay, powie?? pomo?e Ci zrozumie? terapeutyczny wp?yw pozytywnego my?lenia. Nauczy Ci? ona równie? kierowa? si? g?osem serca i czerpa? rado?? z ka?dego prze?ytego dnia.
Ta wyj?tkowa ksi??ka czerpie z bogatego do?wiadczenia jej autorek. Louise L. Hay to popularna mówczyni i autorka licznych mi?dzynarodowych bestsellerów, której ksi??ki rozesz?y si? na ca?ym ?wiecie w ponad 50 milionach egzemplarzy. Od ponad 30 lat pomaga ludziom z ca?ego ?wiata odkrywa? i wykorzystywa? swój pe?en potencja? do rozwoju osobistego i samouzdrawiania. Lynn Lauber opublikowa?a trzy w?asne ksi??ki, a tak?e wspó?pracowa?a z wieloma innymi autorami. Jej eseje ukaza?y si? w The New York Times.
Teraz obie Autorki po??czy? swoje si?y, by ukaza? Ci magi? ?ycia!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka