Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Magia astrologiczna - Devine Adrian

Magia astrologiczna

Autor: Devine Adrian

Wydawnictwo: KIRKE
Stron: 186
ISBN: 83-916332-7-6
EAN: 9788391633274
Kategoria: Nauki tajemne

Sztuka czytania z gwiazd, podobnie jak magia, jest jedn? z najstarszych dziedzin dzia?alno?ci ludzkiej. Obie te dyscypliny s? ze sob? zwi?zane na wiele ró?nych sposobów. Znajomo?? podstaw astrologii mo?e wspomóc ka?de dzia?ania magiczne. Z kolei energi? cia? niebieskich mo?na szeroko wykorzystywa? do rzucania zakl??, przede wszystkim nale??cych do magii naturalnej czy magii ?ywio?ów.
Ksi??ka omawia liczne zale?no?ci pomi?dzy magi? a astrologi?, prezentuje szereg zakl?? z dziedziny magii astrologicznej, a tak?e przedstawia ró?norodne, w tym nietypowe, systemy horoskopów ró?nych kultur.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka