Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ma?a encyklopedia znaków i omenów - Devine Adrian

Ma?a encyklopedia znaków i omenów

Autor: Devine Adrian

Wydawnictwo: KIRKE
Stron: 204
ISBN: 8391887235
EAN: 9788391887233
Kategoria: Nauki tajemne

Od zarania dziejów cz?owiek stara? si? odczyta? tajemne znaki zsy?ane we ?nie i na jawie, wierz?c, ?e s? one kluczem do poznania przysz?o?ci. W dobie niepokojów, anomalii pogodowych, kl?sk ?ywio?owych i innych zagro?e? o nat??eniu najwi?kszym chyba w historii, ludzie trac? zaufanie do 8222;racjonalnych8221; metod radzenia sobie z rzeczywisto?ci? i uciekaj? si? do ?róde? znanych od zarania dziejów. ?ród?a te, jakkolwiek nie zawsze logicznie uzasadnione, wielokrotnie udowodni?y swoj? warto?? i dodawa?y otuchy w najtrudniejszych czasach. Przepowiednie najs?ynniejszych proroków biblijnych, wieszczów, jasnowidzów i wyroczni oraz m?dro?ci ludowe ró?nych pradawnych i wspó?czesnych spo?eczno?ci (Celtowie, staro?ytne ludy india?skie, Egipcjanie, Sumerowie i inni) niejednokrotnie okazywa?y si? skuteczne i prawdziwe. S?u?y?y wgl?dem w przysz?o??, dobr? rad? oraz pociech? i jako takie nie zas?uguj? na zapomnienie, a tak?e mog? znale?? zastosowanie w czasach obecnych. Niniejsza ksi??ka prowadzi czytelnika przez ?wiat znaków i omenów, zarówno tych bli?szych i znanych, jak i egzotycznych. Zawiera tak?e techniki przywo?ywania wró?ebnych symboli w ró?nych technikach diwinacji.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka