Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lenin - Antoni Ferdynand Ossendowski

Lenin

Autor: Antoni Ferdynand Ossendowski

Wydawnictwo: LTW
Stron: 422
ISBN: 978-83-7565-024-2
EAN: 9788375650242
Kategoria: Inne

"Lenin" Ossendowskiego - to ksi??ka-legenda. Zosta?a przet?umaczona na wiele j?zyków. W latach trzydziestych zrobi?a karier? na obu pó?kulach i odegra?a znacz?c? rol? w ukazaniu, kto i jak "robi?" Rewolucj? Pa?dziernikow?. Niezwykle sugestywny obraz tytu?owego bohatera ksi??ki, zupe?nie odmienny od kreowanego w Polsce przez ostatnie dziesi?ciolecia, pozostanie w pami?ci ka?dego czytelnika. Ksi??ka ukazuje si? w Polsce po raz pierwszy po prawie sze??dziesi?ciu latach w formie reprintu z przedwojennego wydania. Ossendowski by? jednym z pierwszych, którzy o?mielili si? uderzy? w mit, w symbol, w legend?, w bo?yszcze, w idola milionów biedaków ca?ego ?wiata.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka