Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 4 Do Ewangelii ?w ?ukasza 1 - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 4 Do Ewangelii ?w ?ukasza 1

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 200
ISBN: 8388465244
EAN: 9788388465246
Kategoria: Religioznawstwo

Autor komentuje nast?puj?ce fragmenty Ewangelii wed?ug ?w. ?ukasza: uczniowie z Emaus (?k 24,13-35), zwiastowanie (?k 1,26-38), wskrzeszenie syna wdowy z Nain (?k 7,11-17), jawnogrzesznica (?k 7,36-50), przypowie?? o dobrym samarytaninie (?k 10,25-37), Marta i Maria (?k 10,38-42), zagubiona owca i drachma (?k 15,1-10), syn marnotrawny (?k 15,11-32). Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka