Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 2 Do Ewangelii ?w Mateusza - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 2 Do Ewangelii ?w Mateusza

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 160
ISBN: 8388465147
EAN: 9788388465147
Kategoria: Religioznawstwo

Lektura tego tomiku letico divina dotyczy wybranych fragmentów Ewangelii ?w. Mateusza, która jest czytana w czasie liturgii niedzielnych w roku A. Autor komentuje: wyznanie Piotra Ty jeste? Chrystus (Mt 16,13-20), zwiastowanie Józefowi (Mt 1,18-25), kazanie na Górze (Mt 4,24-5,12), dobre ziarni i chwast (Mt 13,24-30), komunia w Ko?ciele (Mt 18,1-22). Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka