Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 14 Do Dziejów Apostolskich 3 - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 14 Do Dziejów Apostolskich 3

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 214
ISBN: 9788375190151
EAN: 9788375190151
Kategoria: Religioznawstwo

Zawarte w tym tomiku lectio divina do Dziejów Apostolskich porusza nast?puj?ce tematy: pierwszy opis nawrócenia Paw?a (Dz 9,1-19), Ananiasz i dar rozeznawania (Dz 9,10-19), Pawe? o rysach Moj?esza pod??a za Jezusem (Dz 9,19b-30), drugi opis nawrócenia Paw?a (Dz 22,3-21), sny, widzenia Paw?a i jego ekstaza w ?wi?tyni jerozolimskiej (Dz 16,9-10; 18,9-10; 22,17-21), trzeci opis nawrócenia Paw?a (Dz 26,12-23). Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka