Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 13 Do Dziejów Apostolskich 2 - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 13 Do Dziejów Apostolskich 2

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 208
ISBN: 8389433540
EAN: 9788389433541
Kategoria: Religioznawstwo

Zawarte w tym tomiku lectio divina do Dziejów Apostolskich (rozdz. 4-8) porusza nast?puj?ce tematy: I wszystko mieli wspólne, Ananiasz i Safira, zbawienny cie? Piotra,m?dro?? Gamaliela, wybór siedmiu, Szczepan - Moj?esz - Chrystus, Filip i Szymon Mag. Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka