Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 12 Do Dziejów Apostolskich - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 12 Do Dziejów Apostolskich

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 256
ISBN: 838943301X
EAN: 9798389433014
Kategoria: Religioznawstwo

Zawarte w tym tomiku lectio divina do Dziejów Apostolskich porusza nast?puj?ce tematy: prolog ?ukasza (Dz 1,1-26), Pi??dziesi?tnica (Dz 1,2-13), mowa Piotra i pocz?tek pierwszej wspólnoty chrze?cija?skiej (Dz 2,14-41), pierwsze summarium ?ycia wspólnoty chrze?cija?skiej (Dz 2,42-47), uzdrowienie chromego, druga mowa Piotra, dalszy wzrost wspólnoty chrze?cija?skiej (Dz 3,1-4,4), Piotr i Jan przed Sanhedrynem (Dz 4,5-31). Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka