Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 10 Do Ewangelii M?ki Pa?skiej 2 - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 10 Do Ewangelii M?ki Pa?skiej 2

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 168
ISBN: 8388465678
EAN: 9788388465673
Kategoria: Religioznawstwo

Tematem tego tomiku lectio divina jest opis m?ki Jezusa wed?ug Jana. Znajdziemy w nim nast?puj?ce rozwa?ania: pojmanie w ogrodzie (J 18,1-11), to?samo?? Nauczyciela i to?samo?? ucznia (J 18,12-27), przed Pi?atem (J 18,28-19,16), Golgota (J 19,17-37), powrót do ogrodu (J 19,38-42). Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka