Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 1 Wprowadzenie - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 1 Wprowadzenie

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 158
ISBN: 838846504X
EAN: 9788388465048
Kategoria: Religioznawstwo

Lectio divina to szczególna metoda modlitwy, maj?ca swe korzenie w pierwszych wiekach chrze?cija?stwa. Subtelnie prowadzi czytelnika po kartach Ewangelii, uczy wra?liwo?ci duchowej i wierno?ci woli Bo?ej. W pierwszym tomie zosta? zaprezentowany sposób modlitwy metod? lectio divina. Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka