Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kwiat paproci - Soko?owski Dominik

Kwiat paproci

Autor: Soko?owski Dominik

Wydawnictwo: Rebis
Stron: 400
ISBN: 9788375108842
EAN: 9788375108842
Kategoria: Fantasy

Autor zabiera czytelników do ?wiata kipi?cego magi?, niebezpiecze?stwami i przygodami - w podró?, z której nie b?d? chcieli powróci?" Tysi?cletnie Cesarstwo Arkadyjskie to kolebka cywilizacji, depozytariusz Prawdziwej Wiary. Od lat jego w?adcy przejadaj? jednak dorobek minionych pokole?, a jego fundamenty podgryzaj? herezje, pa?acowe intrygi i ludowe niepokoje. Podupadaj?ce imperium b?dzie te? musia?o stawi? czo?o rosn?cej na Wschodzie niszcz?cej sile, z jak? nie spotka?o si? w ca?ej swej historii. Isaakios, wygnany nast?pca tronu, postanawia walczy? o swe dziedzictwo. Wraz z wiernym centurionem wyrusza w podró?, podczas której z ch?opca zmieni si? w m??czyzn? i pozna cen? w?adzy. W tym samym czasie pi?kna agentka inkwizycji Michelle tropi obrzydliw? sekt? w stolicy Arkadii, a rycerz Ilias zd??a do barbarzy?skiej Vindlandii, ?eby pom?ci? ?mier? ukochanej. Troje bohaterów nawet nie podejrzewa, ?e ich losy splot? si? z wydarzeniami zapowiedzianymi w skrywanym przez Ko?ció? apokaliptycznym proroctwie" Dominik Soko?owski urodzi? si? w 1977 roku w Gdyni, mieszka i pracuje w Gda?sku. Z wykszta?cenia historyk, zawodowo zajmuje si? dziejami Polski XX wieku, prywatnie za? ?redniowieczem. Uwa?a, ?e to barwna, z?o?ona i interesuj?ca epoka, a to, ?e powszechnie odbiera si? j? jako "wieki ciemne", jest skutkiem zadufania humanistów doby renesansu i stereotypów utrwalonych przez o?wieceniow? propagand?. W liceum by? nami?tnym graczem papierowych gier role-playing, co zaowocowa?o stworzeniem autorskiego systemu RPG. Wykreowane na jego potrzeby quasi-?redniowieczne uniwersum pos?u?y?o za kanw? Kwiatu paproci. Kwiat paproci jest jego debiutem literackim, otwier?cym cykl historycznej fantasy "Kroniki arkadyjskie". Autor pracuje nad jego drug? i trzeci? cz??ci?: Adamantowy miecz i S?owo Stworzenia.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka