Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ku uzdrowieniu i odnowie

Ku uzdrowieniu i odnowie

Autor:

Wydawnictwo: WAM
Stron: 292
ISBN: 9788377670828
EAN: 9788377670828
Kategoria: Teologia

Materia?y z sympozjum dla biskupów i prze?o?onych zakonnych o seksualnym wykorzystaniu osób niepe?noletnich.

Tylko wtedy, gdy uwa?nie przeanalizujemy liczne elementy, które znalaz?y si? u ?róde? obecnego kryzysu, b?dziemy mogli postawi? jasn? diagnoz? odno?nie do jego przyczyn i znale?? skuteczne lekarstwa. W?ród czynników, które si? na to z?o?y?y, mo?emy wymieni?: niew?a?ciwe procedury stosowane przy okre?laniu, czy kandydaci do kap?a?stwa i do ?ycia zakonnego spe?niaj? konieczne do tego warunki; niewystarczaj?c? formacj? ludzk?, moralna, intelektualn? i duchow? w seminariach i nowicjatach; tendencj? w spo?ecze?stwie do przychylniejszego traktowania duchowie?stwa oraz ?le pojmowan? trosk? o dobre imi? Ko?cio?a i o to, by unika? skandali.
Benedykt XVI

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka