Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ksi?ga wszystkich dusz Czarownica  Tajemnica - Harkness Deborah

Ksi?ga wszystkich dusz Czarownica Tajemnica

Autor: Harkness Deborah

Wydawnictwo: Amber
Stron: 894
ISBN: 9788324140671
EAN: 9788324140671
Kategoria: Fantasy

Czarownica:
Pi?kna doktor historii Diana Bishop studiuje alchemiczne ksi?gi w oksfordzkiej Bibliotece Bodleja?skiej. Jeden manuskrypt promieniuje dziwnym l?nieniem. A spod pisma wy?ania si? inny tekst. Aby go odczyta?, Diana musia?aby u?y? swoich magicznych mocy. Pochodzi bowiem z rodziny o czarnoksi?skich tradycjach. Ale boi si? swojej magii. Wraca jednak do ksi?gi. Lecz manuskryptu nie ma w bibliotece, bo zagin?? przesz?o sto lat wcze?niej... Tymczasem Oksfordem wstrz?saj? tajemnicze morderstwa. A bibliotek? zaludniaj? niebezpieczne czarownice, demony i wampiry. Wszyscy poszukuj? ksi?gi. W?ród tych istot jest urzekaj?cy Matthew Clairmont - tajemniczy profesor biochemii i neurologii. Diana wie, ?e nie wolno jej z?ama? zakazu wchodzenia w uczuciowe zwi?zki z przedstawicielami innych ras. Wie, ?e t? mi?o?? mo?e przyp?aci? ?yciem... Tajemnica Po??czeni zakazan? mi?o?ci? Diana Bishop i Matthew Clairmont rozpocz?li walk? o tajemnic?, która by? mo?e zmieni ?wiat.

Tajemnica:
Ci?g dalszy mi?dzynarodowego bestsellera wydanego w 34 krajach. Diana Bishop, m?oda doktor historii i czarownica, w tomie pierwszym natrafi?a w oksfordzkiej Bibliotece Bodleja?skiej na zakl?t? ksi?g?, której poszukuj? wszystkie magiczne rasy: czarnoksi??nicy, demony i wampiry. W?ród tych istot, których nie sposób odró?ni? od ludzi, by? urzekaj?cy Matthew Clairmont ? zagadkowy profesor biochemii i neurologii. Po??czeni pot??n? zakazan? mi?o?ci? rozpocz?li walk? o tajemnic?, która by? mo?e zmieni ?wiat? Lecz ka?dy, kto chce rozwik?a? sekret manuskryptu, nara?a si? na straszliwe niebezpiecze?stwo. Diana i Matthew musz? schroni? si? w innym czasie. Tam gdzie by? mo?e kryje si? klucz do tajemnicy?

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka