Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Krzykn?li Wolno?? - Meissner Stefan Tadeusz

Krzykn?li Wolno??

Autor: Meissner Stefan Tadeusz

Wydawnictwo: Bellona
Stron: 328
ISBN: 9788311123328
EAN: 9788311123328
Kategoria: Inne

W ksi??ce tej autor opowiada o minionym bezpowrotnie ?wiecie swego dzieci?stwa, o szcz??liwym i beztroskim ?yciu podrastaj?cych ch?opaków, przerwanym wybuchem bomb i granatów, o d?ugich i mrocznych latach okupacji i o bezprecedensowych dniach euforii, heroizmu, bohaterstwa i tragedii powsta?czej Warszawy. A tak?e o miesi?cach niewoli i o podró?ach po drogach zrujnowanej, powojennej Europy i wreszcie o zawiedzionych nadziejach powrotu wraz z Armi? Andersa do wolnej i niepodleg?ej Polski.

Narratorem opowiadania jest m?ody ch?opak, ?wiadek i uczestnik wydarze?, opisuj?cy je ju? jednak z perspektywy cz?owieka zbli?aj?cego si? do kresu swego ?ycia. Wszystkie wyst?puj?ce w ksi??ce osoby, jak te? miejsca i wydarzenia, s? autentyczne, zilustrowane przez autora gar?ci? zachowanych jakim? cudem lub zaczerpni?tych z ró?nych ?róde? fotografii. Nastroje za? ówczesne i uczucia oddane jak najwierniej. Wspomnienia zosta?y napisane dla synów nie tylko po to, aby poznali histori? ?ycia swego ojca i zrozumieli, dlaczego nie urodzili si? w Polsce, ale tak?e po to, by wiedzieli, gdzie s? ich korzenie i poznali ojczyzn? swych przodków.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka