Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Krok w przedsi?biorczo?? zeszyt ?wicze? - Makie?a Zbigniew, Rachwa? Tomasz

Krok w przedsi?biorczo?? zeszyt ?wicze?

Autor: Makie?a Zbigniew, Rachwa? Tomasz

Wydawnictwo: NOWA ERA
Stron: 120
ISBN: 9788326706912
EAN: 9788326706912
Kategoria: Inne

150 zada?, które ?wicz? umiej?tno?ci niezb?dne w codziennym ?yciu, takie jak poprawne wype?nianie dokumentów, wystawianie faktur czy wykonywanie oblicze? niezb?dnych przy prowadzeniu w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Praca z zeszytem ?wicze? to tak?e mo?liwo?? wykszta?cenia przydatnych umiej?tno?ci zwi?zanych z wej?ciem na rynek pracy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka