Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kr?gi cuda kwanty - Chudzi?ski Wojciech, Nowakowski Przemys?aw

Kr?gi cuda kwanty

Autor: Chudzi?ski Wojciech, Nowakowski Przemys?aw

Wydawnictwo: KOS
Stron: 320
ISBN: 9788360528976
EAN: 9788360528976
Kategoria: Nauki tajemne

?Trudno w kilku zdaniach odda? oryginaln? koncepcj? firmuj?cego ten tom tandemu znanych dziennikarzy, która pozwala po??czy? ze sob? w jedn? ca?o?? tak, wydawa?oby si?, odleg?e fenomeny, jak: religijne objawienia i piktogramy w zbo?u, stygmaty i eksperymenty spod znaku paradoksu kota Schroedingera, teorie Carla Gustava Junga i holograficzn? budow? wszech?wiata, cud ?wi?tego Januarego z dzia?aniem ?wiadomo?ci grupowej. Nie ulega natomiast w?tpliwo?ci, ?e Kr?gi, cuda, kwanty stanowi? z jednej strony, wyzwanie dla wszystkich, którzy usi?uj? bada? i analizowa? rzeczywisto?? jedynie za pomoc? szkie?ka i oka, z drugiej za?, osób trafnie uznaj?cych prymat ducha nad materi?, niepotrzebnie natomiast lekcewa??cych intelekt jako równoprawne, obok odczytów intuicyjnych czy szerzej: pozazmys?owych, narz?dzie badania rzeczywisto?ci?.
Marek Rymuszko, red. naczelny miesi?cznika Nieznany ?wiat (fragment Wprowadzenia do ksi??ki)

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka