Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje

Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 340
ISBN: 8323219002
EAN: 9788323219002
Kategoria: Kultura

Praca zbiorowa ??czy ze sob? dwa plany - metodologiczny i interpretacyjny, które wzajemnie si? dope?niaj?. Ka?da z przedstawionych interpretacji wy?ania nowe spojrzenie na dobrze znane fenomeny kulturowe. Tytu? tomu - Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje wskazuje, ?e ksi??ka w??cza si? w dyskusj? nad ko?cami i kresami, które w 2. po?. XX wieku zacz??y si? pojawia? w naukach humanistycznych. Otwiera wa?n? dyskusj? nad nowoczesno?ci?, zawiera bowiem ciekaw? propozycj? przemy?lenia nowoczesno?ci od nowa. Pomocna w dydaktyce akademickiej, ksi??ka dostarcza wielu wzorców (odmian) opisu silnie zró?nicowanych fenomenów tekstowych (chodzi tu zarówno o ró?norodne typy tekstów literackich i paraliterackich, jak te? tekstów kultury).

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka