Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kreatywno??. Uwolnij sw? wewn?trzn? moc - Osho

Kreatywno??. Uwolnij sw? wewn?trzn? moc

Autor: Osho

Wydawnictwo: Garmond
Stron: 208
ISBN: 83-86746-54-8
EAN: 9788386746545
Kategoria: Inne

Przygotowywanie dzieci do ?ycia we wspó?czesnym spo?ecze?stwie polega w g?ównej mierze na wprowadzaniu zakazów i norm. Pod ich ci??arem ju? we wczesnej m?odo?ci gubi si? nasza naturalna kreatywno??. Z drugiej strony - umiej?tno?? znalezienia kreatywnych rozwi?za? jest wymagana od wszystkich - zarówno od prezesów wielkich korporacji jak i od kucharek. Osoby, które zosta?y wyposa?one jedynie w wiedz? przekazan? im przez rodziców i nauczycieli ju? na starcie do samodzielnego ?ycia znajduj? si? w niekorzystnej sytuacji. Dotyczy to nie tylko umiej?tno?ci budowania swojej kariery zawodowej, ale tak?e relacji z lud?mi. Dokonanie zwrotu, zaprzestanie na?ladowania i kurczowego trzymania si? zasad, na korzy?? swobody twórczej i elastyczno?ci, wymaga g??bokiej zmiany w nastawieniu do siebie i swoich mo?liwo?ci.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka