Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kraków

Kraków

Autor:

Wydawnictwo: Libra Pl
Stron: 80
ISBN: 9788363526214
EAN: 9788363526214
Kategoria: Albumy

Kraków to szósty tom serii ,,Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach, stanowi on sentymentaln? wycieczk? po mi?dzywojennym Krakowie - mie?cie, które posiada ,,czar niezwyk?y i urok pot??ny, których nie odbierze ?adna odmiana losów. Jest to nie tylko miasto najbogatsze w skarby sztuki i pami?tki historyczne, lecz zarazem najbardziej harmonijnie za?o?one i monumentalnie zabudowane.

Przedwojenne dzie?o do dzi? budzi zachwyt swoim rozmachem oraz odwag? stawianych opinii. Pokazuje nie tylko obraz Polski, której ju? nie ma, w jej przedwojennych granicach, ale tak?e stan ówczesnej ?wiadomo?ci kulturowej Polaków. Wszelkie zmiany redakcyjne dokonane we wspó?czesnym wydaniu nie ingeruj? w ogólny zamys? publikacji, maj?cej krajobraz polski wraz z zamieszkuj?cym go ludem i znajduj?ce si? na ziemi naszej zabytki budownictwa i sztuki odtworzy? w ilustracji mo?liwie wiernie i mi?uj?co, a?eby tej ziemi syn móg? si? z nimi bli?ej pozna?, bez trudu, u siebie w domu, w ka?dej chwili gdy zechce...

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka