Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ko?owrót ?ycia t.1 - Pr?tnicka Wanda

Ko?owrót ?ycia t.1

Autor: Pr?tnicka Wanda

Wydawnictwo: CENTRUM
Stron: 432
ISBN: 9788360280768
EAN: 9788360280768
Kategoria: Nauki tajemne

W niniejszej ksi??ce chcia?abym Ci, drogi czytelniku, zaprezentowa? ?ycie z szerszej perspektywy i poprowadzi? Ci?, krok po kroku, przez wszystkie Jego etapy. Du?o opowiadam o duszy, aby unaoczni? Ci, Kim Jeste? w Istocie, przybli?y?, co sk?oni?o Ci? do przyj?cia tutaj na Ziemi?. Przy pomocy tej wiedzy odgadniesz, dlaczego masz takie, a nie inne do?wiadczenia, jaki jest cel ?ycia Twojego i Twoich bliskich. Dowiesz si?, jak odleg?a przesz?o?? wp?ywa na Twoje dotychczasowe ?ycie i na to, co b?dzie si? z Tob? dzia?o, gdy od?o?ysz ju? cia?o fizyczne. S? to bardzo istotne sprawy, gdy? wiedza ta ma ogromy wp?yw nie tylko na czas Twojej ziemskiej w?drówki, lecz równie? na ca?? seri? do?wiadcze?, które staj? si? udzia?em ka?dego cz?owieka przechodz?cego przez transformacj?, nazywan? powszechnie ?mierci? cia?a fizycznego. Wiadomo?ci tu zawarte pozwol? Ci spogl?da? na ?ycie z ca?kiem innej, pozbawionej l?ku perspektywy i uwolni? si? od pozorów czy iluzji, które do tej pory za ?ycie uwa?a?e?. Wszystko, co tutaj przedstawiam jest Ci ju? znane na g??bszych poziomach Twojej Istoty. Moj? rol? jest zatem wy??cznie przypomnienie Ci tego, o czym ju? wiesz.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka