Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kontrakt - Krzysztof "Kasa" Kasowski

Kontrakt

Autor: Krzysztof "Kasa" Kasowski

Wydawnictwo: Korotki Music
Stron: 240
ISBN: 978-83-935225-0-7
EAN: 9788393522507
Kategoria: Muzyka

Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, który do tej pory bawi? nas swoimi przebojami ("Pi?kniejsza", "Maczo") debiutuje jako pisarz! "Kontrakt" to najprawdopodobniej pierwsza literacka próba opisania realiów polskiego show-biznesu. G?ówny bohater, pocz?tkuj?cy wokalista Kris, podpisuje umow? z du?? firm? fonograficzn?. Z miejsca zgadza si? na wszystkie postawione mu warunki. B?yskawicznie nagrywa swój pierwszy album i zostaje typowym, komercyjnym produktem firmy p?ytowej. Jego ?ycie zmienia si? o sto osiemdziesi?t stopni. Staje si? s?awny, , zaczyna koncertowa?, ?wietnie zarabia, jest zapraszany do programów telewizyjnych oraz na festiwale muzyczne. Rzuca si? w wir nieustaj?cych imprez , bez skrupu?ów korzysta ze swojej rosn?cej popularno?ci. Po up?ywie kilku lat, eksploatowany przez firm? p?ytow?, traci wen? twórcz? i popada w na?ogi. Sk?ócony z promotorami nie przed?u?a kontraktu i jego karier? chyli si? ku upadkowi. Niespodziewanie dzwoni do niego kto?, kto gwarantuje mu szybki powrót na szczyt. Wystarczy tylko jeden podpis... Autor opisuje transformacj? jak? przesy?a bran?a rozrywkow? przez ostatnie lata. W ksi??ce jest wszystko to, co chcia?by przeczyta? ka?dy, kto zna ten ?wiat tylko w telewizji, portali plotkarskich, koncertów czy kolorowych gazet. Wszelkie wyst?puj?ce w powie?ci postaci s? fikcyjne, a ich ewentualne podobie?stwo do osób publicznie znanych jest przypadkowe i niezamierzone przez autora. ,,Kontrakt" z pewno?ci? wstrz??nie polskim show-biznesem!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka